สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู

  รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู 


นายพงศ์พรรณ์  พลเยี่ยม
  นายกสมาคม

นายนพดล       เด่นดวง
  อุปนายกสมาคม คนที่ 1

นายมานะ        กิจประเสริฐ
  อุปนายกสมาคม คนที่ 2

นายศุภกร  จงภัทรวัฒน์
  อุปนายกสมาคม คนที่ 3

นางกมลพร  รุ่งโรจน์จินดา
  เหรัญญิก

นางภัชรี  นาคกัน
  เลขานุการ

ว่าที่ร้อยโทสถาพร  ทองเลิศ
  ประชาสัมพันธ์

นางนพวรรณ  เขียวมีส่วน
  กรรมการ

นางสาวสำเภา  เพ็ชรัตน์
  กรรมการ

นายฉัตรชัย  หมืนสุกแสง
  กรรมการ

นายธนพล  ฉันจรัสวิชัย
  กรรมการ

นางสมนึก  ธาราวัชรศาสตร์
  กรรมการ

นางผานิต  มาประเสริฐ
  กรรมการ

นางสาวสุญาดา  เฮงชัยโย
  กรรมการ

นายบุญฤทธิ์  วิชัย
  กรรมการ

นางนวพร  เอี่ยมธีรกุล
  กรรมการ

 

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
8 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th