สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

คณะกรรมการสถานศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559นายวรศักดิ์  วัชรกำธร
ประธานกรรมการ


กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
5                                          
พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตตฺนธฺโร)      พระครูพิพิธธรรมภาณ (สมมิตร อาจารสิริ)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


              
นายแสงเทียน อยู่เถา        นายสมเกียรติ  พิณทอง         นายนิพนธ์  ยอดดำเนิน        

                               
       นายอิทธิพัทธ์  เจนวิจักษณ์       นายสุวรรณ  วังสุขจิต           นายธีรพงศ์  ฟังเร็ว

 
                          

 

นางประภาวรรณ  ราชศิริส่งศรี           นายณัฐวัฒน์  ปริยพาณิชย์
          กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชม         กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น  
                             


                
นายยศวรรธน์  เสนนะ              นางสาวพิทยา อึ้งบุญชู            นายสายชล  ศรีเอม

   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
            กรรมการผู้แทนครู               กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า


 1 
นายนพดล  เด่นดวง 
กรรมการและเลขานุการ


* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
1 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th