สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

บุคลากรงานประชาสัมพันธ์


นางสาวกานดา หงษ์เวียงจันทร์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป


นางรัชนี  รัตนะ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 


นายจินตพงศ์ จรดล

นางเอกอุดม ทองเกษม

นายวิม  คงพากเพียร


นายธนวรรธน์ สว่างดี
 

นายบุญช่วย ทองคุ้ม

นายศุภกิตติ์ ดนุดิษฐ์

นางศุภลักษณ์ รัศมีแจ่ม

 
นางญาติกร มณีวงษ์
 


นางสาวสาวิตรี น้อยพิทักษ์นางสาวสุพัตรา ไพบูลย์วัฒนกิจ

นางสาวปิยะพร มาลัยเถาวร์

นางสาวกรรณิการ์ คำหอมกุล

 

 

นางสาวถิราพรรณ ขำดวง
 
     

เว็บไซต์โรงเรียน

  นางสาวกัญภร แสงมณี

นางสาวสุปรียา เอี่ยมศรีทอง

นายศรัณย์ จันทร์แดง


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

นายจักรพรรณ์  ทองขันธ์

 
     

  

 

 

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
2 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th