สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ร้อยดวงใจสานสายใย เชิดชูครูเกษียณ

            ด้วยในวันที่ 30 กันยายน 2554 นี้
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
มีข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน คือ ดร.สุรีย์พร สุนทรศารทูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
และ นางสาวพูนสุข นิติวัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนจึงจัดงาน "ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย เชิดชูครูเกษียณ" ขึ้น
ในวันที่ 9 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 16.30 น.
ณ ห้องประชุมอุบาลีคุณูปมาจารย์ อาคารสิรินทร์พัฒนา

 

                    กษณะเวียน เกษียณวาร มงคลกาลแห่งชีวิต
                          ผ.อ. “ดร.สุรีย์พร สุนทรศารทูล”


        
“ดร.สุรีย์พร สุนทรศารทูล”                   เจิดจำรูญอุทิศตนสู่จุดหมาย
     รินศรัทธาไหลหลั่งทั้งใจกาย                    ถักทอสายสานไมตรีศรีสังคม
         คือ ยอดครูปูชนีย์ที่ควรเทิด                 ยอด ผ.อ. ผู้ประเสริฐสง่าสม
     คือ ยอดเพชรกาญจนาน่านิยม                  ชนชื่นชมพูมิรู้คู่ภูมิธรรม์
         ยอดผู้นำประเสริฐล้ำเลิศนัก                 ยอดเสาหลักกาญจนาพาสุขสันต์
     ยอดผู้บริหารสานสัมพันธ์                        ยอดสร้างสรรค์แผนงานศิลป์ศาสตร์ดี
         ยอดครองตนครองคนครองงานชาติ        ยอดเปรื่องปราดประจักษ์สมศักดิ์ศรี
     ยอดน้ำใจเมตตาเปี่ยมปรานี                     เอื้ออารีอุ่นอิ่มยิ้มพิมพ์ใจ
         ยอดนักพัฒนาวิชาการงานแคล่วคล่อง     ยอดนักปกครองผองครูผู้ยิ่งใหญ่
     ยอดนักบุญกาญจนาก้องฟ้าไทย               ยอดผู้ให้ยอดเยี่ยมจริงยิ่งบุญญา
         ครบกษณะเวียนเกษียณวาร                 มงคลกาลแห่งชีวิตจิตหรรษา
     จำเรียงร้อยสร้อยรักอักษรา                      แทนบุปผามาลัยน้อมใส่พาน
         อำนวยพรวอนไหว้พระไตรรัตน์              ดลพิพัฒน์ปรีดิ์เปรมเกษมศานต์
     อายุวรรณะพละมั่นนิรันดร์กาล                   สุขสราญวัยเกษียณเกรียงไกรเทอญ

                                                          
นางจินดารัชต์ ทวีสินธนานนท์
                                            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                         กษณะเวียน เกษียณวาร มงคลกาลแห่งชีวิต
                       รองผู้อำนวยการ “พูนสุข  นิติวัฒนะ”

                พูน   พิพัฒน์เพียบพร้อม                   ทรัพย์ทวี
        สุข  สราญการดนตรี                             เพราะพร้อง
        นิติ  ชื่นวาที                                      เรืองรุ่ง
        วัฒนะ  เกียรติก้อง                               คู่แก้วกาญจนาฯ
        กษณะ  เพียรผ่านพ้น                            ยาวนาน
        เวียน   สั่งสมการงาน                            ก่อเกื้อ
        เกษียณ  จากราชการ                           บุญชื่น  นาแม่
            วาร  ว่างวางจิตเอื้อ                         นบน้อมสดุดี
          มงคล  ไตรรัตน์เจ้า                              เทวา
        กาล     เฟื่องพรบุญญา                         สุขพร้อม
        แห่ง    วัยรื่นหรรษา                            เสริมส่ง
        ชีวิต    จิตงามน้อม                              ผ่องแผ้วนพคุณฯ


                                                               นางจินดารัชต์  ทวีสินธนานนท์
                                               หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

   

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
4 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th