สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

๘๔ พรรษา


 

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ

 

๕ ธันวาคม ๒๕๕

ถวายพระพรออนไลน์

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนั้น เนื่องจากตราสัญลักษณ์ดังกล่าวได้แสดงความหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่ง ต้องปฏิบัติต่อตราสัญลักษณ์ด้วยความเคารพ ไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้น เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาล โดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอ เชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วประเทศ ได้พร้อมใจกันอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์/พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ประดิษฐานพร้อมจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาธงชาติไทยคู่กับธง ภ.ป.ร. หรือธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ณ  บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน อาคารบ้านเรือนที่พักอาศัย เริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (วันฉัตรมงคล) ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับผืนผ้าของธงตราสัญลักษณ์ต้องเป็นสีเหลืองนวล ซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อักษรพระปรมาภิไธย  ภ.ป.ร. สีเหลืองทอง  อันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ  อยู่กลางตราสัญลักษณ์ขลิบรอบตัวอักษรด้วยสีทอง บนพื้นวงกลมสีน้ำเงิน ล้อมรอบด้วยกรอบโค้งเรียบสีเหลืองทอง  หมายความว่า  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ  ด้านบนอักษรพระปรมาภิไธยเป็นเลข  ๙ หมายถึง พระมหากษัตริย์พระองค์ที่  ๙  แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เลข ๙ นั้น อยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ อันเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และเป็นเครื่องหมาย แห่งความเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราช   ถัดลงมาด้านข้างซ้ายขวาของอักษรพระปรมาภิไธยมีลายพุ่มข้าวบิณฑ์สีทอง  ซึ่งมีสัปตปฎลเศวตฉัตรประดิษฐานอยู่เบื้องบน  ด้านนอกสุดเป็นกรอบโค้ง  มีลวดลายสีทองบนพื้นสีเขียว  หมายถึงสีอันเป็นเดชแห่งวันพระบรมราชสมภพ อีกทั้งยังหมายถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และความสงบร่มเย็น  ด้านล่างอักษร พระปรมาภิไธยเป็นรูปกระต่ายสีขาว กระต่ายนั้นทรงเครื่องอยู่ในลักษณะกำลังก้าวย่างอันหมายถึงปีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๗ รอบ ตรงกับปีเถาะ ซึ่งมีกระต่ายเป็นเครื่องหมายแห่งปีนักษัตร โดยรูปกระต่ายอยู่บนพื้นสีน้ำเงิน มีลายกระหนกสีทอง อันหมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภาร  เบื้องล่างตราสัญลักษณ์เป็นแพรแถบสีชมพูขลิบทอง เขียนอักษรสีทองความว่า พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
 

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
10 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th