สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

12 สิงหา มหาราชินี

1


                               ราชินยาศิรพาท

     สิบสองสิงหามหาราชินี                       ครบดิถีเจ็ดสิบเก้าพระชันษา
คู่บุญองค์ภูมิพลกษัตรา                           พระมาตาประชาราษฏร์ศรีแผ่นดิน

     สิริกิติ์สิริโฉมสิริฉัตร                          สิริหัตถ์สิริพจน์สิริศิลป์

สิริหทัยคู่พระนวมินทร์                            สิริถิ่นสิริงานเพื่อปวงชน

     ศิลปาชีพระบิลศิลป์แห่งชาติ                ทรงเปรื่องปราดราชกิจอนันต์ผล

ป่ารักษ์น้ำพิทักษ์ไพรให้ดาลดล                  ทั่วสากลลดโลกร้อนเย็นอุดม

     อภิลักขิตกาลเหล่าปวงข้าฯ                  กาญจนาภิเษกฯ นครปฐม

พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม                   น้อมบังคมแทบบาทกตัญชลี

     ร้อยกรองต่างมาลัยลำยองลักษณ์          ด้วยจิตภักดิ์สนองคุณเหนือเกศี

ถวายศัพท์สังคีตศิลป์มโหรี                       เทิดพระปรีชาญาณเลิศล้ำทั่วไทย

     อัญเชิญพระไตรรัตน์จรัสหล้า              เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งน้อยใหญ่

บันดาลจตุรพิธพรชัย                              เกียรติเกรียงไกรขอจงทรงพระเจริญ

                                                                                                  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

                    ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน

                       โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

                                                                                    นางจินดารัชต์  ทวีสินธนานนท์ ร้อยกรอง                                                                      

ถวายพระพรออนไลน์

 

ถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


อาศิรวาทมหาราชินี ..

เฉลิมพระชนม์พรรษาราชินี                      คู่พระจักรีเอกนารีศรีสยาม
พระแม่ครู "สิริกิติ์" พิสิฐนาม                         พระทัยงามพระเมตตาบารมี
ศิลปาชีพศิลป์แผ่นดินศิลป์คุณค่า            ภูมิปัญญาธำรงคงศักดิ์ศรี
ป่ารักษ์น้ำฉ่ำชื่นผืนปฐพี                             ทุกถิ่นที่แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
ก.ภ.น.กราบก้มประนมกร                         ถวายพระพรประสริฐเลิศทั้งผอง
พระเกษมเปี่ยมเปรมปรีดิ์พระเกียรติก้อง         ไทยแซ่ซ้องขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสุรีย์พร  สุนทรศารทูล ผู้อำนวยการ
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
(นางจินดารัชต์  ทวีสินธนานนท์ ร้อยกรอง)

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
11 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th