Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

งานสารบรรณ

sarabun

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

เอกสารวิชาการ

download

โรงเรียนมาตรฐานสากล

กำหนดการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

กำหนดการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 11 ปีการศึกษา 2553


วันพุธที่ 30 มีนาคม 2554 เวลา 8.00 - 16.30 น.
ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

เวลา 08.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง
เวลา 08.20 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมกัน ณ ลานอเนกประสงค์
เวลา 08.30 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม บูชาพระรัตนตรัย
                    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการกล่าวรายงาน
                    พิธีเปิดและปัจฉิมโอวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เวลา 09.00 น. ปัจฉิมโอวาท รองผู้อำนวยการ หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและตัวแทนครู
เวลา 09.20 น. ตัวแทนนักเรียนกล่าวความรู้สึก "ความสำเร็จในวันนี้เพราะมีครู"
                    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กราบขอบคุณพระคุณครู
เวลา 09.30 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ / ครูกมล การกิจเจริญ
เวลา 12.00 น. คณะครูและนักเรียนรับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา 13.30 น. ภาพยนตร์ 6 ปี แห่งความทรงจำลูกแก้วกาญจนา
เวลา 14.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เวลา 15.00 น. การแสดงวงดนตรีของนักเรียน
เวลา 16.00 น. เพลง มาร์ช ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เวลา 16.30 น. พิธี ปิด นักเรียนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
                                    *** เสร็จพิธี ***           
หมายเหตุ - ครูแต่งกายชุดสูทโรงเรียน
             - นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
4 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

VDO Ondemand

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th