สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

การเทศน์มหาชาติ

นักเรียนชั้น ม.6 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

เทศน์มหาชาติ

    การแสดงเทศนา  เรื่องพระเวสสันดรชาดก  ตามธรรมเนียมประเพณีที่เคยปฏิบัติกันสืบมามีทั้งหมดพันพระคาถา  พระโบราณาจารย์ได้แสดงถึงอานิสงส์   การตั้งใจฟังเทศน์มหาชาติให้จบเพียงวันเดียวครบบริบูรณ์ทั้ง  13  กัณฑ์  เป็นเหตุให้สำเร็จความปรารถนาทุกประการดังนี้

๑.  เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วจะได้พบพระศรีอาริย์พุทธเจ้าในอนาคต
๒.  เมื่อดับขันธ์จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์  เสวยทิพยสมบัติอันมโหฬาร
๓.  จักไม่ตกนรก  เมื่อตายไปแล้ว
๔.  เมื่อถึงพุทธกาลพระศรีอาริย์พุทธเจ้า  เทพบุตร  เทพธิดา  จะได้จุติลงไปเกิดเป็นมนุษย์
๕.  ครั้นได้ฟังพระธรรมเทศนา  ก็จักได้บรรลุมรรคผล  นิพพานเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา

สถานที่ที่จะมีการเทศน์

        ชาวบ้านจะช่วยกันตกแต่งประดับประดาด้วยต้นกล้วยต้นอ้อยให้ดูเป็นป่าสมมติ  เหมือนกับว่าเป็นนิโครธาราม สถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทานเทศนาเรื่องมหาเวสสันดรชาดก  นอกจากนั้นก็ประดับประดาด้วยราชวัตรฉัตรธงอีกด้วย  เวลาค่ำก็ตามประทีปโคมไฟ  ส่วนน้ำที่ตั้งในบริเวณปริมณฑลที่มีการเทศน์มหาชาติ ถือกันว่าเป็นน้ำมนต์ปัดเสนียดจัญไร

เครื่องกัณฑ์

   ของที่ใส่กระจาดเป็นเครื่องกัณฑ์เทศน์ มีขนมต่างๆ อาหารแห้ง  เช่น ข้าวสาร ปลาแห้ง เนื้อเค็ม และส้มสูกลูกไม้ตามแต่จะหาได้  มักมีกล้วยทั้งเครือ มะพร้าวทั้งทลาย และอ้อยทั้งต้น  ตามคตินิยมว่าเป็นของป่าดังที่มีในเขาวงกต เครื่องกัณฑ์ที่ถูกแบบแผนปรากฏในเรื่อง  “ประเพณีการเทศน์มหาชาติ” ของกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์  มีความตอนหนึ่งว่า

   เครื่องกัณฑ์มักมีเครื่องสรรพาหาร ผลไม้กับวัตถุปัจจัยคือเงินตราเรานี่ดี ๆ และผ้าไตร อันนี้เป็นธรรมเนียมไม่ใคร่ขาด ที่มีเครื่องบริขารอื่นต่าง ๆ เพิ่มเติมอีกด้วยก็มีมากบริขารสำหรับมหาชาติที่ถือว่าถูกแบบแผนนั้น มักจัดเป็นจตุปัจจัย คือ  ผ้าไตรนั้นอนุโลมเป็นตัวจีวรปัจจัย สรรพาหาร ผลไม้ อนุโลมเป็นบิณฑบาตปัจจัย เสื่อ สาด อาสนะ ไม้กวาด เลื่อย สิ่ว ขวาน อนุโลมในเสนาสนะปัจจัย ยาและเครื่องยาต่าง ๆ น้ำผึ้ง น้ำตาล อนุโลมคิลานปัจจัยบริขาร

   ส่วนวัตถุปัจจัยได้แก่เงินเหรียญติดเทียนซึ่งปักบนเชิงรองพานตั้งไว้ หากมีผู้บริจาคเงินเป็นธนบัตรก็ใช้ไม้เล็ก ๆ คีบธนบัตรปักลงที่เทียนอีกทีหนึ่ง นอกจากนี้ก็ต้องจัดจัดเครื่องบูชากัณฑ์เทศน์ มีเทียนประจำกัณฑ์เล่มหนึ่งขนาดใหญ่พอจุดได้ตลอดเทศน์จบกัณฑ์ ปักไว้ข้างอาสนะสงฆ์ เมื่อพระขึ้นธรรมาสน์ เจ้าของกัณฑ์จะยกเครื่องกัณฑ์ขึ้นตั้งกราบพระผู้ที่จะแสดงเทศนาแล้วจึงจุดเทียนประจำกัณฑ์นี้  เครื่องบูชาอื่นที่เว้นไม่ได้ก็คือ ฉัตร, ธงรูปชายธง, ธูป, เทียนคาถา, ดอกไม้ อย่างละพันเท่าจำนวนคาถาที่ทั้งเรื่องมี จำนวนหนึ่งพันคาถา มีผ้าเขียนภาพระบายสีหรือปักด้วยไหมเป็นรูปภาพประจำกัณฑ์ทั้ง 13 กัณฑ์ที่เรียกว่า “ผ้าพระบฏ” หรือ “ภาพพระบฏ”  มีพานหมากใส่พลูถวายพระด้วย พานหมากหรือขันใส่หมากนี้ บางแห่งก็ประดับประดาอย่างสวยงามเรียกว่า “หมากพนม” คือเอาพานแว่นฟ้าสองชั้น ใส่หมากพลู จัดเป็นรูปพุ่มประดับด้วยฟักทอง มะละกอ เครื่องสดแกะสลัก ประดับด้วยดอกไม้สดก็มีบ้าง  สำหรับเทียนคาถาพันหนึ่งนั้น จะแบ่งปักบนขันสาครทำน้ำมนต์เท่าจำนวนคาถาของแต่ละกัณฑ์

 

กัณฑ์ในการเทศน์มหาชาติ

๑.   กัณฑ์ทศพร               ๑๙     คาถา      เพลงประจำกัณฑ์คือ สาธุการ
๒.   กัณฑ์หิมพานต์        ๑๓๔    คาถา    เพลงประจำกัณฑ์คือ ตวงพระธาตุ
๓.    กัณฑ์ทานกัณฑ์     ๒๐๙     คาถา      เพลงประจำกัณฑ์คือ พญาโศก
๔.   กัณฑ์วนปเวศน์        ๕๗     คาถา      เพลงประจำกัณฑ์คือ พญาเดิน
๕.    กัณฑ์ชูชก             ๗๙      คาถา      เพลงประจำกัณฑ์คือ เซ่นเหล้า
๖.    กัณฑ์จุลพน           ๓๕      คาถา      เพลงประจำกัณฑ์คือ คุกพาทย์
๗.    กัณฑ์มหาพน         ๘๐      คาถา      เพลงประจำกัณฑ์คือ เชิดกล้อง
๘.    กัณฑ์กุมาร          ๑๐๑      คาถา      เพลงประจำกัณฑ์คือ โอดเชิดฉิ่ง
๙.   กัณฑ์มัทรี              ๙๐       คาถา      เพลงประจำกัณฑ์คือ ทยอยโอด
๑๐. กัณฑ์สักบรรพ        ๔๓       คาถา      เพลงประจำกัณฑ์คือ กลม
๑๑. กัณฑ์มหาราช        ๖๙        คาถา      เพลงประจำกัณฑ์คือ กราวนอก
๑๒. กัณฑ์ฉกษัตริย์       ๓๖        คาถา      เพลงประจำกัณฑ์คือ ตระนอน
๑๓. กัณฑ์นครกัณฑ์     ๔๘        คาถา      เพลงประจำกัณฑ์คือ กลองโยน

 

ผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องเทศน์มหาชาติ สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
2 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th