สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ต้อนรับครูสอนภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมต้อนรับครูสอนภาษาต่างประเทศ

KPN English Camp

2
KPN English Camp
25 -26 มิถุนายน 2557
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ประชาสัมพันธ์

4

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-นานาชาติ ปีการศึกษา 2555

      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ : จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-นานาชาติ  ปีการศึกษา 2555 (เดินทางกลับจากต่างประเทศและไปประเทศ สหรัฐอเมริกา  เยอรมัน  ออสเตรีย เม็กซิโก จีน อิตาลี่ และเบลเยี่ยม ) พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนแผนภาษาฝรั่งเศส ที่เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม

โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษและทัศนศึกษา


คนเก่งภาษาต่างประเทศ


ยกย่องเชิดชูเกียรติคนเก่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ Yes

 

ยกย่องเชิดชูเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


 

        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ : จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ครูและนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ประเทศนิวซีแลนด์, อเมริกา, เยอรมัน, อาร์เจนตินา และปานามา ปี 2554 - 2555 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาจากสถาบันฮั่นปั้น และมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้กับนักเรียนแผนการเรียนรู้ภาษาจีน และภาษาฝรั่งเศส

English Skill Training and Cultural Study Trip Project At Singapore

 

 

English Skill Training and Cultural Study Trip Project At Singapore

                 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ณ San Yu Adventist School และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2553 ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน  เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ด้าน   การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศและได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งการฝึกทักษะภาษาอังกฤษครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯทั้งสิ้น จำนวน 19 คน ผู้ปกครอง  นักเรียน จำนวน 1 ท่าน ครูผู้ควบคุมจำนวน 2 ท่าน คือ ครูปริศนา  เสลาคุณ       <

Integrated English Camp for M. 1 Students

            โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กำหนดจัดค่ายภาษาอังกฤษบูรณาการสู่มาตรฐานสากล  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึงวันที่ 2ตุลาคม 2553 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 153 คน เพื่อสร้างเสริมความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ พลศึกษา และสุขศึกษาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   โดยใช้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี นอกจากได้รับความรู้แล้วน้องๆยังได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลินอีกด้วย

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
5 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th