สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

โครงการพัฒนการเรียนการสอนภาษาจีนที่มีคุณภาพ ณ โรงเรียนจั๋วลี่ สาธารณรัฐประชาชนจีน


สมัครออนไลน์ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนจั๋วลี่ รุ่นที่ 4

 

สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK)

ใบสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK)
รายละเอียดการสอบวัดรับดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)


ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)
 

รับรางวัลชนะเลิศ (ระดับประเทศ) การประกวดโฆษณา (Werbespot) ในหัวข้อ "Wie vielseitig ist der Deutschunterricht in deiner/eurer Schule?" งานวันรวมใจเยอรมัน "Tag der Deutschen Sprache 2019"

          วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562  นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) รับรางวัลชนะเลิศ (ระดับประเทศ) การประกวดโฆษณา (Werbespot) ในหัวข้อ "Wie vielseitig ist der Deutschunterricht in deiner/eurer Schule?" งานวันรวมใจเยอรมัน "Tag der Deutschen Sprache 2019" จัดโดยสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

ร่วมพิธีสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 - 5/10 ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

         วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ดร.สุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  และคณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปเข้าร่วมพิธีสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 - 5/10 จำนวน 72 คน ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่16 (นานาชาติ)

 

     วันที่ 18 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่16 (นานาชาติ) ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

โครงการเรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่่ปุ่น


รับจำนวนจำกัด 40 คน เท่านั้น
รายละเอียดโครงการ
ใบสมัครออนไลน์

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวอรวรา เหมือนบุญ นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน ในฐานะตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วม "การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการภาษาเยอรมัน ระดับ A2" ระดับอาเซียนแปซิฟิก ณ ประเทศอินโดนีเซีย

        วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดร.สุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวอรวรา เหมือนบุญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน ในฐานะตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วม "การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการภาษาเยอรมัน ระดับ A2" ระดับอาเซียนแปซิฟิก ระหว่างวันที่ 9-16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ฝึกซ้อมโดย อาจารย์สิรินทร์  สุภัทรเกียรติ และอาจารย์นุชนาฎ ราชบวร ในโอกาสนี้ ท่านผู้อำนวยการได้มอบเสื้อสูทเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน

พิธีมอบถ้วยรางวัล เกียรบัตร และเหรียญรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

       ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.สุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เป็นประธานพิธีมอบถ้วยรางวัล เกียรบัตร และเหรียญรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
19 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th