ลักษณะภูมิประเทศ


ลักษณะภูมิประเทศของอินโดนีเซียสามารถแบ่งออกได้ 3 เขต คือ
          1. เขตลานทวีปซุนดา
เป็นเขตหินเก่าที่มั่นคง ประกอบด้วยหินแกรนิต หินแปร และหินตะกอน ได้แก่บริเวณแถบเทือกเขาบนเกาะบอร์เนียว เกาะบิลลิตัน เกาะบังกา และทางด้านตะวันออกของเกาะสุมาตรา ส่วนที่อยู่ใกล้แหลมมลายู
          2. เขตลานทวีปซาอุล
เป็นเขตหินเก่าเช่นเดียวกับเขตลานทวีปซุนดา พื้นที่ในเขตนี้ คือเกาะนิวกินี กับหมู่เกาะในน่านน้ำทางตอนใต้ด้านที่ติดต่อกับทวีปออสเตรเลีย
          3. เขตระหว่างลานทวีปซุนดากับซาอุล
เป็นเขตหินใหม่ที่เปลือกโลกยังไม่มั่นคง มีภูเขาไฟที่ยังทรงพลังอยู่อีกหลายลูก และเป็นเขตที่เกิดแผ่นดินไหวอยู่เสมอ ได้แก่ เกาะชวา เกาะเซลีเบส
หมู่เกาะโมลุกกะ และหมู่เกาะซุนดาน้อย

 

ลักษณะภูมิอากาศ

ประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่บริเวณศูนย์สูตร ในเขตอีเควเตอร์1 เขตอีเควเตอร์ คือ ระหว่างละติจูด 6 องศาเหนือ  ถึง 11องศาใต้ เป็นเขตร้อนชื้นแบบศูนย์สูตรประกอบไปด้วย 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน และฤดูฝนระหว่างเดือนธันวาคม – มีนาคม ส่วนเดือนอื่นๆ อาจมีแดดจัดสลับกับพายุฝนเป็นครั้งคราว และเนื่องจากมีลักษณะที่เป็นเกาะ จึงทำให้อุณหภูมิของประเทศไม่รุนแรงเพราะได้รับอิทธิพลจากลมทะเล

 

ทรัพยากร

อินโดนีเซียเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรสำคัญประกอบด้วย น้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ดีบุก ทองแดง นิเกิล บ๊อกไซด์ ทอง เงิน และแร่เหล็ก นอกจากนี้ อินโดนีเซียมีทรัพยากรป่าไม้ถึงร้อยละ 59 ของพื้นที่บนพื้นดินทั้งหมด ทรัพยากรประมงจำนวนมาก ซึ่งยังไม่ได้รับการสำรวจ

ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ มะพร้าว น้ำมันปาล์ม เครื่องเทศ กาแฟ โกโก้ ยางพารา

ศาสนา

     อินโดนีเซียมีศาสนาอิสลามเป็นศาสนา ประจำชาติ โดย ศาสนาอิสลาม 87% ศาสนาคริสต์ 9.5% ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 1.8% ศาสนาพุทธ 1.3%

 

วัฒนธรรม

ชาวบาหลีมีความเป็นมิตรและน้ำใจไมตรีสูงมาก และยังคงเป็นผู้ที่มีประเพณีเป็นหัวใจของการดำรงชีวิต นักท่องเที่ยวควรให้ความเคารพต่อประเพณีและทัศนคติของชาวบาหลี ข้อควรปฏิบัติ คือ ห้ามใช้มือข้างซ้ายในการให้หรือรับของ และชี้นิ้ว (เนื่องจากมือข้างซ้ายใช้สำหรับทำกิจกรรมในห้องน้ำ) ห้ามกระดิกนิ้ว หากต้องการซื้อสินค้าใดๆ ควรตกลงราคาให้แน่นอนก่อนซื้อ ไม่ควรต่อรองหากไม่ต้องการซื้อ และควรต่อรองราคาครึ่งต่อครึ่ง และดูท่าทีของผู้ขายเพื่อต่อรองราคาต่อไป ควรเก็บเงินก้อนใหญ่ที่มีติดตัวให้มิดชิด ไม่ควรใส่ชุดว่ายน้ำนอกบริเวณสระว่ายน้ำและชายหาด ควรถอดรองเท้าวางไว้บริเวณข้างบันไดก่อนเข้าบ้าน หากต้องเข้าเขตสถานที่ราชการต้องสวมรองเท้า เสื้อมีปก หากใส่กระโปรงควรเป็นแบบสุภาพ และหากนักท่องเที่ยวจะเข้าวัด ต้องไม่สวมกางเกงขาสั้น จะต้องมีผ้าคาดเอว และผู้หญิงต้องไม่อยู่ในช่วงมีประจำเดือน เนื่องจากชาวบาหลีมีความเชื่อว่าผืนดินศักสิทธิ์ไม่ควรได้รับมลทินจากโลหิต เมื่อมีขบวนพิธีแห่ ชาวบ้านมักคุกเข่าให้ความเคารพควรหลบออกมาทางด้านข้างหรือด้านหลังไม่ควรยืนกลางหมู่ชนที่กำลังคุกเข่า